overons
Visie
“Iedere woning moet in bouwkundig opzicht dermate opgebouwd, samengesteld of gerenoveerd zijn zodat deze voorziet in een optimaal leefklimaat en een comfortabele leefomgeving”

Missie
“Het leveren en monteren van diverse gevelelementen voor op-, aanbouw of renovatie van woningen, winkels en appartementen om daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en wooncomfort binnen of rondom de woning”

Onze kernwaarden en doelstellingen

  • Voorzien in een goede voorlichting en communicatie over de mogelijkheden die wij per klantenvraag kunnen aanbieden, via informatie voorziening via de website, het informatiecentrum  en persoonlijke voorlichting bij zowel de klanten op locatie als in het informatiecentrum.
  • Flexibiliteit als kernwaarde hanteren om maatwerk aan klanten aan te kunnen bieden
  • Het opbouwen van vertrouwen en relatie met iedere afzonderlijke klant door openheid, inzichtelijkheid en duidelijkheid te verschaffen gedurende het werktraject en gedurende het project garant te staan voor een continue communicatie, striktheid en punctualiteit betreffende beloften en afspraken.
  • Het leveren van kwaliteit door het samenwerken met ervaren leveranciers, gecertificeerde en kwaliteitsgekeurde producten en de montage te laten plaatsvinden door eigen, vakkundige ervaren personeel